De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Algen en oesters: draining sustainable profit

Verwijzingen:

Het project

Het drainwater van de glastuinbouw bevat stikstof en fosfaat, die door algen om te zetten zijn in biomassa. We hebben onderzocht of oesters de algen op een efficiënte manier kunnen oogsten.

Marktpartijen hebben een consortium gevormd om een proefkwekerij te bouwen specifiek voor de tuinbouw. In Zeeland zijn verder proeven van start gegaan in relatie tot ziektevrije teelt van oesters, waar dit project waardevolle informatie heeft geleverd. Nu de markt het heeft overgenomen en het ministerie van EL&I bij Wageningen UR een onderzoeksfaciliteit heeft gefinancierd, is de rol van Innovatie Agro & Natuur/SIGN als initiator voorbij.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken