De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

BGG: Een nieuw concept

Verwijzingen:

Comfort, gezondheid en energiebesparing
Mensen willen comfortabel wonen en werken. Die wens vraagt om gebouwen met veel daglicht, privacy, ruimte, schone lucht en een mooi uitzicht. Het binnenklimaat heeft een aangename luchtkwaliteit. Luchtvochtigheid, temperatuur en de hoeveelheid daglicht zijn optimaal. Het uitzicht op het groen is rustgevend. Daarnaast produceren deze gebouwen energie. Bouwen met groen en glas combineert al deze eisen in één concept. Het verbetert het welzijn en de gezondheid van de gebruikers en bewoners van huizen, kantoren, scholen en zorginstellingen.

Daglicht is oerbehoefte
Bouwen met groen en glas kijkt verder dan alleen naar architectuur en techniek. Het gaat om de behoeften van mensen, zoals maximaal contact met daglicht. De hoge intensiteit, de dynamiek en het kleurenspectrum van daglicht zijn onontbeerlijk voor een prettig verblijf binnen. Een gebrek aan daglicht kan leiden tot winterdepressie, slapeloosheid en lagere werk- en leerprestaties.

Groen is gezonder
Bewoners en gebruikers van gebouwen met veel groen voelen zich beter, actiever en komen tot betere werkprestaties. Permanent uitzicht op groen verhoogt de tevredenheid van medewerkers en leidt tot minder ziekteverzuim. Leerlingen komen tot hogere prestaties in een 'groene' klas. Patiënten met uitzicht op groen hebben minder last van complicaties en herstellen sneller. Dat is ook goed voor de economie. Mede omdat met slechts geringe investeringen meer groen in en om gebouwen mogelijk is.

Natuur in huis
Vrijwel iedereen ervaart planten in huis of werkomgeving als prettig. Planten brengen een stukje natuur in huis, maken de woning en werkplek levend en sfeervol en dragen bij aan een gezond binnenmilieu. Veel groen in grotere gebruiksruimten maakt een vlindertuin mogelijk, of de aanwezigheid van reptielen en vogels. In een woon- en zorgcentrum wordt een groene waterpartij onder glas een aantrekkelijke optie. 

Aanzienlijke milieuwinst
De milieuvoordelen zijn aanzienlijk. Bestaande woningen en gebouwen besparen zestig tot negentig procent op het energiegebruik voor verwarming. Hele woonwijken stoten vrijwel geen CO2 uit. Nieuwe kassen gebruiken geen gas meer. In combinatie met Nieuwe Nuts leveren ze warmte aan het eigen bedrijf en aan de omgeving. De uitstoot van broeikasgassen loopt dramatisch terug. 

Meer informatie: Uitgeverij Aeneas.

 
Domein: Land- en tuinbouw en agribusiness

Domein overzichtspagina

Terug naar de vorige pagina

Contactpersoon

P.T. (Peter) Oei

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken