De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

BGG: Aanbevelingen

Verwijzingen:

Voor opdrachtgevers 

 • Kies bewust voor het concept van 'Bouwen met groen en glas'.
 • Zorg voor een integraal ontwerp waarbij architect en installatieadviseur gezamenlijk optrekken.
 • Neem in het programma van eisen op welke functies in volledig geconditioneerde ruimtes moeten plaatsvinden en welke minder gevoelig zijn.
 • Laat de verwachte exploitatielasten van te voren inschatten: energielasten, maar ook de schoonmaakkosten en onderhoud aan de planten.
 • Uit onderzoek (Eichholz, 2008) blijkt dat een groen gebouw een lager leegstandspercentage heeft, vanwege de lagere energiekosten, een beter imago en tevredenheid bij de gebruikers. Bij de berekening van de rentabiliteit is het daarom mogelijk een gunstigere exploitatie te realiseren.
 • Als de bouwsom hoger is dan het beschikbare budget, kan outsourcing van de energie-installatie de investering drukken; de energie-installatie betaalt zich terug uit de lagere exploitatielasten voor energie.

Voor architecten en installatie-adviseurs

Glas

 • Plan functies waarbij temperatuur nauw luistert (kantoor, lesgeven) niet in het kasdeel, maar in het gebouwdeel; functies die minder gevoelig zijn kunnen in het kasdeel (zoals verkeersruimtes).
 • Plan glazen daken bij voorkeur op het noorden en verticaal glas vooral op het zuiden zodat het gebouw optimaal profiteert van de laagstaande winterzon.
 • Voorkom verblinding en oververhitting met schermen, lamellen of zonwering.
 • Plaats kassen op platte daken of bouw ze tegen gebouwen aan.
 • Gebruik zoveel mogelijk bestaande kasmaten om kosten te besparen.
 • Ontwerp zo dat het zonlicht niet belemmerend werkt voor de gebruikers, bijv. glas op het noorden.

Planten

 • Werk al in de ontwerpfase samen met een beplantingsspecialist, die de juiste beplanting kiest voor de verschillende ruimtes. Wilt u te droge lucht voorkomen, dan kan een kamerpalm zorgen voor voldoende verdamping. Is het doel om de lucht te reinigen, kan een krulvaren of gerbera goede diensten bewijzen. De groenspecialist houdt rekening met het basisklimaat, de hoeveelheid licht en het vereiste onderhoud. Hierbij hoort ook een visie op de bestrijding van eventuele plagen.
 • Vermijd planten die mensen ongemak kunnen bezorgen, bijvoorbeeld door pollen te verspreiden (bijv. berken en bloeiende grassen).

Warmtewisselaars

 • Zorg dat de Fiwihex of andere warmtewisselaars de opgestegen warmte hoog kunnen afzuigen.
 • Houd de warmtewisselaars toegankelijk voor onderhoud.
 • Zorg ervoor dat ze zo zijn opgesteld dat ze de lucht goed in de ruimte kunnen blazen maar niet daar waar men zit of werkt.
 • Betrek deskundige klimaatinstallateurs in een vroeg stadium bij het ontwerp.

Voor beleidsmedewerkers bij overheden

 • Beloon projectontwikkelaars die veel privaat groen in en om de gebouwen realiseren met een lagere grondprijs.
 • Neem in het stedenbouwkundig ontwerp voldoende groen op in de directe omgeving van gebouwen zodat mensen vanuit de gebouwen visueel contact met planten kunnen hebben.
 • Stimuleer projecten met verdienmodellen waarbij de lange termijn energiekosten onderdeel zijn van de vastgoedfinanciering.
 • Stimuleer architecten en stedenbouwkundigen groen te ontwerpen, zowel binnen de gebouwen als in de openbare ruimte.
 
Domein: Land- en tuinbouw en agribusiness

Domein overzichtspagina

Terug naar de vorige pagina

Contactpersoon

P.T. (Peter) Oei

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken