De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Meat your own

Verwijzingen:

Het project

In onze maatschappij bestaat bij grote groepen burgers een oprechte zorg over de intensieve veehouderij. Het gaat dan o.a. om de wijze van houderij, diertransporten, antibioticagebruik, mestoverschotten, soja in veevoer, uitbraken van dierziekten, aantasting van het landschap door megastallen en verspreiding van dierziekten naar mensen.

De individuele burger/consument kan echter slechts beperkt invloed uitoefenen op de wijze waarop zijn varkensvlees wordt geproduceerd. Hij is grotendeels afhankelijk van wat in de winkels wordt aangeboden. Nieuwe ontwikkelingen in internettoepassingen, zoals de sociale media, lijken mogelijkheden te bieden om de consument een actieve deelnemer in de voedselketens te maken. Doel van dit project is het verbinden van consumenten en producenten op nieuwe manieren. Waardecreatie en ketenverkorting zijn de belangrijkste drijfveren, moderne media zijn daarbij een hulpmiddel. Zo kunnen consumenten het vlees kopen dat ze echt willen en kunnen boeren hogere marges pakken. De mate waarin consumenten betrokken willen zijn zal verschillen; daar zit een gelaagdheid in; van geïnteresseerde naar koper, aandeelhouder of zelfs mede-eigenaar.
Er zijn al diverse initiatieven in deze richting, maar door het gebrek aan samenwerking blijft dit beperkt tot niches. Daardoor worden wielen vaak opnieuw uitgevonden en is de afzet kleinschalig en dus relatief kostbaar. De gedachte is dit te doorbreken door een interface te ontwikkelen om deze knelpunten op te lossen. Deze interface moet tot stand komen op basis van ideeën van consumenten en producenten.

In 2012 hebben we via crowdsourcing (Battle of Concepts) ideeën verzameld. De meest innovatieve zijn gepubliceerd in het boekje ‘Pig your own’. Verder is er een website gemaakt, een Facebookpagina en een twitteraccount. De eerste ideeën zijn voorgelegd aan een groep van producenten en consumenten. Vervolgens zijn enkele concrete initiatieven ontwikkeld, die in 2013 zullen worden uitgebouwd.

  1. Cocreatie platform Meat Your Own. In samenwerking met thegreenbee zijn we begonnen met het opzetten van een digitaal platform - een soort datingsite - waarop consumenten en producenten kunnen matchen op basis van hun wensen- c.q. productieprofielen. Via dit platform kan de consument met de producent in discussie gaan en vinden ook transacties plaats.
  2. KoKeten is een concept om consumenten (de ‘Koketeraars’) en producenten (de ‘Boeren’) met elkaar te laten samenwerken in het KoKreateur Foodlab om zo nieuwe bijzondere producten te creëren en deze gezamenlijk op de markt te brengen.
    Daarnaast zijn we in gesprek met diverse organisaties over nieuwe initiatieven die we vanuit Meat Your Own kunnen opzetten. Dit project wordt ontwikkeld in samenwerking met het thema Voeding.

Lees meer over:

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken