De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

WijkenvoorKinderen.nl

Verwijzingen:

Het project

Dit project maakt het mogelijk een bestaande stadswijk door en voor kinderen te laten (her)inrichten. In de huidige tijd zijn het de belangen, wensen en ideeën van volwassenen die de inrichting van de openbare ruimte bepalen. Parkeren kan dan bijvoorbeeld een belangrijker plaats krijgen dan de ruimte voor kinderen om buiten te spelen. Ook groen moet vaak wijken voor bebouwing of infrastructuur. Dit terwijl onderzoek steeds duidelijker aantoont dat (groene) ruimte voor kinderen essentieel is voor voldoende beweging en een goede ontwikkeling. En een gezonde wijk voor kinderen betekent een gezonde wijk voor ons allemaal.

Om wijken te maken die echt voor kinderen zijn, hanteert het project WijkenvoorKinderen.nl de volgende kenmerken: 

  • De doelgroep zijn kinderen die wonen in (sterk) verstedelijkte woongebieden.
  • Groen is een belangrijk onderdeel van de buitenruimte. Naast de bovenstaande voordelen voor kinderen ontstresst groen bij volwassenen, bevordert het bewegen en ontmoeten, “verzacht” het de hardstedelijke omgeving, zuivert het de lucht en koelt het de stad.
  • De kinderen hebben het ‘initiatiefrecht’ bij de inrichting en toerusting van de buitenruimte. Het gaat om wat de kinderen buiten doen en eigenlijk het liefst zouden willen doen. Hun activiteiten zijn dus leidend. 
  • De professionals die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de buitenruimte reageren versterkend op wat de kinderen doen of zouden willen doen in de buitenruimte. Samen realiseren zij de gewenste veranderingen en toevoegingen aan de openbare ruimte. Hierbij wordt uitgegaan van de kracht en kennis die in de samenleving zelf aanwezig zijn.

De website www.wijkenvoorkinderen.nl (is reeds online en zal op maat gemaakt worden voor de pilotwijk) is instrumenteel, evenals de andere activiteiten die de doelstelling van een gezonde kindvriendelijke wijk kunnen ondersteunen. De website kan een “community” worden die de werkelijke gemeenschap van kinderen in de wijk ondersteunt door bijvoorbeeld het maken van afspraken, vertellen wat je hebt gedaan of zou willen doen, aankondigen van activiteiten etc.

Innovatie Agro & Natuur beproeft het concept via pilots in Amsterdam en Almere met verantwoordelijke partijen die openstaan voor dit project en de toepassing daarvan. Het betreft representatieve kinderrijke wijken, zodat het project later op te schalen is. Innovatie Agro & Natuur vraagt hierbij ruimte voor de kinderen in de hoofden van de professionals van de gemeente om samen met de kinderen de benodigde aantrekkelijke buitenruimte te verwezenlijken.
Innovatie Agro & Natuur draagt bij met een projectleider en haar beschikbare kennis en ervaring om samen met de kinderen, de gemeente en de pilotwijken gezonde kindvriendelijke leef- en speelomgevingen te creëren.

Een handout over dit project kunt u ook als pdf downloaden.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom. Projectleider Ronald van Zon tekent zijn ervaringen in de pilotwijken op via een speciale Weblog.

Partners

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken