De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

HerInnerd Groen

Verwijzingen:

Het project

In het project "Herinnerd Groen" beproeven we een nieuwe wijze van burgerparticipatie, waarbij afstand wordt genomen van de gangbare focus op doelgroepen en hun uiteenlopende wensen en verlangens.

In het project vertellen bewoners elkaar hun jeugdherinneringen over natuur en groen. Uit deze verhalen worden universele waarden naar boven gehaald die vervolgens vertaald worden naar een ontwerp voor de buitenruimte. Dit moet leiden tot een gemeenschappelijk gedragen inrichting van de groene, openbare ruimte.
Het is hierbij de bedoeling om de waardering voor en betrokkenheid bij de buitenruimte maar ook tussen de bewoners onderling te stimuleren.
Voor de grote, vaak cultureel bepaalde, verschillen die tussen de diverse leeftijds- en bevolkingsgroepen in Nederland bestaan, kan natuur een bindende, universele kracht zijn. Groene ruimten kunnen daarom een belangrijke functie vervullen bij het bevorderen van integratie, sociale cohesie en het welbevinden van burgers.
Innovatie Agro & Natuur heeft het project "HerInnerd Groen"  overgedragen aan BuitenRuimte voor Contact.

Dit project is een spin-off van het project "Bestemming Nieuw Nederland".

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken