De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Laagwaterbeheer 2.0

Verwijzingen:

Het project

Nederland heeft zoet water in overvloed, ook in zeer droge zomers. Toch ervaren we dan soms tekorten. Klimaatverandering zal dit probleem verergeren. Een nieuwe waterverdeling kan deze problemen op duurzame wijze oplossen en biedt bovendien kansen voor meer ruimtelijke kwaliteit. De uitwerking van het project heeft plaatsgevonden en is besproken met diverse deskundigen.

Bij de nieuwe waterverdeling is de beste aanpak om zoet water op een andere plek in te gaan laten. Een structurele inlaat voor zoet water oostelijk van Gouda biedt ecologisch en economisch de beste oplossing voor de waterproblematiek in het Groene Hart en daarbuiten. Deze voorkomt verzilting, maakt verdieping van de haven van Rotterdam makkelijker en geeft mogelijkheden voor vrijere overgangen tussen zout en zoet water in de Zuidwestelijke Delta.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken