De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Nieuwe Economische Dragers

Verwijzingen:

Nieuwe bossen
Innovatie Agro & Natuur verkent manieren om bos en natuur minder subsidie-afhankelijk te laten zijn. Met hulp van studenten en young professionals zijn er 50 nieuwe ideeën verzameld om de realisatie van nieuwe natuur en het beheer daarvan in Nederland te kunnen versnellen. Daarbij is ingezoomd op de aanleg van nieuwe bossen.

Natuurrealisatie en duurzame energie

Eén van de in Nederland nog niet toegepaste, nieuwe, manieren om de realisatie van nieuwe natuur en het behoud van landschapselementen te financieren is de combinatie van natuur en landschap met de productie van duurzame energie. Concreet kan de productie van elektriciteit met windmolens de aanleg van nieuwe en het beheer van bestaande bossen en natuurgebieden betalen.
In het buitenland is de combinatie van windmolens in bos en natuur al enige tijd geaccepteerd. In Nederland is dit idee nieuw en vindt er nog volop discussie over plaats. Innovatie Agro & Natuur wil (als partij zonder winstoogmerk) initiatiefnemers helpen bij het verkrijgen van bestuurlijk draagvlak. Daarom hebben wij 4Sight een 3D-visualisatie laten maken, waarmee initiatiefnemers de communicatie met bestuurders, politici en omwonenden kunnen illustreren. Daarnaast bieden we een interactief model aan waarmee het mogelijk is zelf door een opgroeiend bos te ‘vliegen’ en te ervaren hoe zo’n windmolen er nu eigenlijk uitziet in een natuurlijk landschap, van dichtbij en van ver weg, als je wandelt door het bos of als je er langs rijdt in het aangrenzende landschap. 

Mocht u willen weten onder welke omstandigheden de combinatie van ‘de productie van windenergie’ en ‘bos en natuurgebieden’ aantrekkelijk is, dan kunt u de prezi, gemaakt door Bosch & Van Rijn bekijken. De Dienst Landelijk Gebied heeft voor Innovatie Agro & Natuur een webviewer ontwikkeld. Deze viewer biedt de mogelijkheid om op basis van zelf te kiezen kaartlagen (zoals windsnelheid, de aanwezigheid van bestaande natuur en het risico om vogels of vleermuizen te verstoren) op regioniveau in beeld te brengen welke (natuur-) gebieden in Nederland kansrijke opties leveren voor de productie van duurzame energie, waarmee geld kan worden verdiend voor de instandhouding van diezelfde natuurgebieden.
 


Grotere kaart weergeven

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken