De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Groene Scan

Verwijzingen:

Het project

Mede naar aanleiding van de economische crisis wordt in brede kring gepleit voor fundamentele veranderingen binnen ons financiële en economische systeem. Een van de punten die daarbij veel aandacht krijgt, is het feit dat ons economisch systeem blijkt geeft van een beperkte kijk op wat van waarde is.

Zo worden negatieve effecten van economische activiteiten, zoals effecten op het milieu, doorgaans niet of slechts voor een deel meegerekend in de kostprijs. Tegelijkertijd worden waardevolle zaken, zoals vrijwilligerswerk, niet gewaardeerd. Dit is aanleiding geweest om een project te starten onder de naam ‘Groene Scan’. Doel is een concreet gebied (als pilot is Schouwen-Duiveland gekozen) door te meten, met als uitgangspunt dat alles wat van waarde is ook wordt gewaardeerd, zowel in positieve als in negatieve zin. Daartoe zullen nieuwe waarderingsmaatstaven worden ontwikkeld. Vervolgens zullen de uitkomsten van deze scan worden vergeleken met gegevens van economische ontwikkeling en vooruitgang zoals tot nu toe binnen het economisch systeem toegepast. De vergelijking moet vooral inzicht geven in kritische omslagpunten, waarna aansluitend nieuwe concepten worden ontwikkeld voor koppelings- en verrekensystemen die kunnen bijdragen aan een zowel sociaal als ecologisch duurzaam economisch systeem. Daarnaast is het de bedoeling om de methodiek ook als instrument uit te werken en toegankelijk en bruikbaar te maken voor andere regio's.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken