De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Klimaatneutrale stal (Courage)

Verwijzingen:

Het project

De experimenten met een concept om methaan uit de stallucht te verwijderen met methanotrofe bacteriën zijn in 2011 afgerond.

Resultaten: bewezen is dat methanotrofe bacteriën methaan uit stallucht kunnen afbreken. Bekend is hoe die bacteriën vermenigvuldigd kunnen worden. Duidelijk is geworden dat deze techniek niet tot een redelijk procesontwerp op boerderij-schaal leidt. De lage concentratie en enorme luchtvolumes vereisen een irreëel groot ‘bacteriefilter’ In 2011 is het onderzoek met een eindrapportage afgerond.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Zie ook de website van Courage.

Partners

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken