De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Agrotransport op Groen Gas (Courage)

Verwijzingen:

Het project

De zuivelsector heeft zichzelf ten doel gesteld om op termijn energieneutraal te gaan produceren (statement van LTO/NZO tijdens presentatie ‘Initiatief Duurzame Zuivelketen 2008’). Energieneutraal wil zeggen dat er evenveel energie in de sector wordt geproduceerd als verbruikt. We hebben het dan over een totaal van 26,3 PJ.

Door al het agrotransport in de melkveesector (melk-, voer- en mesttransport en tractoren) om te schakelen van diesel naar groengas, kan 17,5 % van deze doelstelling worden gerealiseerd.
Agrotransport op groen gas is een voor de hand liggende stap op weg naar een energieneutrale keten. Immers, rijden op groengas is technisch hetzelfde als rijden op aardgas. En dat is niet nieuw: wereldwijd rijden er miljoenen auto’s op aardgas. Rijden op aardgas is nu al goedkoper dan rijden op diesel. Bovendien reduceer je er 95 % van de fijnstof- en NOx-emissie mee en 70% van de CO2-emissie. Het aantal aardgastankstations lijkt de komende jaren in ons land snel te gaan groeien. Die groei zal sterk worden gestimuleerd wanneer grote transporteurs, zoals de zuivelsector, overschakelen op aardgas. Eenmaal overgeschakeld op aardgas is, met behulp van een groencertificatenregeling, de stap naar groengas snel gezet. Wanneer de RMO’s gaan rijden op (groen) gas is dat niet alleen een belangrijke stap in de realisatie van de energieneutrale zuivelketen, maar biedt dat ook fraaie promotiekansen voor de sector. Daarnaast betekent het een belangrijke stimulans voor de productie van biogas door de primaire sector. De omschakeling zou een groengasbehoefte creëren die overeenkomt met de productie van circa 99 doorsnee biogasinstallaties. Daarnaast creëert de omschakeling naar agrotransport op groen gas een grotere en constantere gasafname. Door deze vergroting van de basislast van dat aardgasnet ontstaat meer ruimte voor invoeding van groen gas in het regionale aardgasnet.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Zie ook de website van Courage.

Partners

 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken