De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Carbonbanking (Courage)

Verwijzingen:

Het project

De melkveehouderij is de grootste grondgebruiker van Nederland. Die bodem is niet alleen de belangrijkste hulpbron van de agrariër maar ook een belangrijke koolstofbuffer. Meer koolstof (organische stof) opslaan in de bodem biedt veel voordelen.

Het helpt uitspoeling van nutriënten naar het milieu tegen te gaan en verhoogt het vochtleverend vermogen. Dat is bekend, nieuwer is het besef dat die koolstofopslag bijdraagt aan het verminderen van het klimaatprobleem. Opslag kan emissie compenseren. Het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) verrichtte voor Courage een verkenning naar de potentie van koolstofopslag in de bodem en de praktische mogelijkheden om die opslag te bevorderen. De bodem is de grootste opslagplaats van koolstof. Een kleine verandering in het koolstofgehalte in de bodem kan een groot verschil maken in de atmosfeer
 

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Zie ook de website van Courage.

Partners

 

 
Domein: Land- en tuinbouw en agribusiness

Domein overzichtspagina

Terug naar de vorige pagina

Contactpersoon

Ing. C.K. (Carel) de Vries

Nieuws over dit project:

05-2012 - Potentie koolstofopslag in de melkveehouderij

Rapporten & Voortgangsrapportages:

Quickscan naar de potentie van koolstofopslag

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken