De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Interactieve sierteeltportal voor consument (SIGN)

Verwijzingen:

Het project

Planten hebben niet alleen een sierfunctie, maar ruimen ook fijn stof op, bevochtigen de omgeving, geven schaduw en bevorderen de leerprestaties en creativiteit van mensen.

Er bestaat geen betrouwbare databse waarin gebruikers objectief begeleiding krijgen om te bepalen welke planten in hun situatie de beste keuze zijn. Hiermee is een omkering in de keten mogelijk: in plaats van duizenden planten aan te bieden, gaat het systeem de klantwens mee helpen vormgeven en bekijken welke functies planten voor hem of haar kunnen vervullen. De grensverleggende opgaven zitten in de ketenomkering en het denken in de toegevoegde waarde van de planten voor de gebruiker.
Dit project is opgepakt door Ki Plant onder de naam Wikiplant.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

 
Domein: Land- en tuinbouw en agribusiness

Domein overzichtspagina

Terug naar de vorige pagina

Contactpersoon

P.T. (Peter) Oei

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken