De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Gecertificeerde kruidenketen (SIGN)

Verwijzingen:

Het project

De glastuinbouw is sterk kostprijs gedreven en geeft de voordelen door in de keten. De commodity markt met een beperkt aantal retailers legt een sterke prijsdruk en volume eisen op, waar met name kleine kwekers niet of moeilijk aan kunnen voldoen. Dat maakt het verdienmodel in de tuinbouw (en andere landbouwsectoren) kwetsbaar. Er is dringend behoefte aan nieuwe modellen voor nieuwe omzet.

Dat betekent o.a. het verkennen van de mogelijkheden van nieuwe markten en nieuwe producten. In dit project wordt bekeken welke kansen kruidenketens kunnen bieden. Het opzetten van een gecertificeerde kruidenketen met hoge toegevoegde waarde is een voorbeeld voor de sector om deze en andere routes te gaan verkennen. Het verkennen van nieuwe businessmodellen voor de glastuinbouw, waarbij de sector samen met gebruikers (in dit geval o.a. fytotherapeuten) de eisen aan de producten definieert.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 
Domein: Land- en tuinbouw en agribusiness

Domein overzichtspagina

Terug naar de vorige pagina

Contactpersoon

P.T. (Peter) Oei

Nieuws over dit project:

11-2010 - Opening website en presentatie rapport

Rapporten & Voortgangsrapportages:

Medicijnen uit de kas

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken