De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Fosfaat in balans

Verwijzingen:

Het project

In dit project zijn de wereldwijde voorraden en stromen van fosfaat in kaart gebracht om de urgentie van mogelijke fosfaatschaarste te verkennen en vervolgens opties te ontwikkelen om hierop in te spelen.

De rapportage is in 2011 verschenen. Op basis hiervan is een artikel gepubliceerd in het blad SPIL. Belangrijkste bevinding is dat er bij optredende schaarste en daaraan gekoppelde prijsstijgingen de economisch mijnbare voorraden navenant toenemen. Dit is in afwijking van enkele recente studies. Hergebruik van fosfaat is wel gewenst, niet zozeer vanwege de eindigheid van de bronnen, maar vanwege milieu-effecten en geopolitieke kwetsbaarheid. De bevindingen worden meegenomen in het project Markt voor mest. Het project 'Fosfaat in balans' is hiermee afgesloten.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken