De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Uitzichtgarantie

Verwijzingen:

Het project

Basisgedachte is het vestigen van een recht op uitzicht als een privaatrechtelijk proces dat zonder tussenkomst van overheden wordt gerealiseerd.

Een bewoner vraagt een blijvend vrij uitzicht vanuit zijn huis (stel voor 15 jaar) en een agrariër (of een ander) die de grond bezit waarop de bewoner uitkijkt, biedt dit uitzicht aan in ruil voor een vergoeding. Dit recht op uitzicht wordt bij de notaris gevestigd en ingeschreven in het Kadaster. Op de grond van de agrariër rust dan een erfdienstbaarheid. Een gemeente die op de grond van de agrariër wil bouwen, zal dit recht op uitzicht door de rechter moeten laten onteigenen dan wel dit recht van de eigenaar moeten afkopen. In praktijksituaties zal het al gauw een netwerk van bewoners en boeren betreffen die gezamenlijk en wederzijds contracten over uitzichtgarantie afsluiten.
Toepassing van dit instrument lijkt zowel voor de bewoners die een vrij uitzicht op het landschap hebben als voor de betrokken boeren aantrekkelijk. Boeren kunnen de vergoeding benutten als alternatief voor bedrijfsintensivering of voor landschapsbeheer; dit laatste met name als dit onder de condities van het contract valt. Ook kan uitzichtgarantie de schaarse groene ruimte beschermen; een dekkend stelsel van uitzichtgaranties maakt het (aanzienlijk) lastiger om de bestemming van open ruimte te veranderen.


In de afgelopen periode is het project uitgewerkt in een samenwerkingsverband tussen Nationaal Groenfonds, de WERV-gemeenten en Innovatie Agro & Natuur. In 2012 is een eerste voorbeeldcontract afgesloten en heeft Nationaal Groenfonds de verdere verspreiding van het project en de ondersteuning van eerste toepassingen voor haar rekening genomen.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken