De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Kassen in de toekomst: licht en drijvend (SIGN)

Verwijzingen:

Het project

Waterberging en intensief ruimtegebruik zijn de drivers achter de drijvende kas. Door waterberging onder kassen mogelijk te maken ontstond in potentie een krachtige combinatie voor het laagliggende dichtbevolkte deel van Nederland. 
 

Eerder droeg Innovatie Agro & Natuur bij aan de ontwikkeling en een eerste pilot met Dura Vermeer. Dura Vermeer werkt nu met een aantal partijen aan de realisatie van het project Floating Roses.
Die innovatie is om verschillende redenen nog niet breder ingezet:

  • Het vinden van geschikte locaties bleek moeizaam te verlopen
  • De regelgeving rond afgedekt wateroppervlaktes is nog afwezig
  • De kosten voor een drijvende kas waren fors hoger dan de vierkante meter prijs voor de duurste tuinbouwgrond in het Westland
Door technologie├źn worden in dit project deze drie problemen ondervangen.
 

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 
Domein: Land- en tuinbouw en agribusiness

Domein overzichtspagina

Terug naar de vorige pagina

Contactpersoon

P.T. (Peter) Oei

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken