De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Biobankier (Courage)

Verwijzingen:

Het project

Agrarisch natuurbeheer komt in veel regio’s slechts moeizaam van de grond of is zelfs alweer op z’n retour. De animo voor deelname aan het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (voormalige Programma Beheer) neemt af en aansprekende resultaten blijven uit.

Onderzoek wijst bij herhaling op tegenvallende resultaten. Dit alles ondanks de inmiddels meer dan 100 agrarische natuurverenigingen in ons land en het grote aantal melkveehouders dat zich hier enthousiast voor inzet. Er is behoefte aan nieuwe concepten om agrarisch natuurbeheer een nieuwe impuls te geven. Van belang is dat er een nieuwe benadering wordt gekozen waarbij de melkveesector nieuwe verbindingen aangaat met maatschappelijke partijen en natuurorganisaties. De ontwikkelingen tot nu toe zijn vaak uit defensief oogpunt gestart en leidden dikwijls eerder tot polarisatie dan tot samenwerking. De tijd lijkt rijp voor nieuwe coalities. Natuurbeheer op melkveebedrijven moet een gedeelde verantwoordelijkheid worden, voorzien van een nieuw ‘businessmodel’. In een nieuw te formuleren project wordt getracht deze coalities te smeden en een nieuwe aanpak te formuleren.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Zie ook de website van Courage.

Partners

 
Domein: Land- en tuinbouw en agribusiness

Domein overzichtspagina

Terug naar de vorige pagina

Contactpersoon

Ing. C.K. (Carel) de Vries

Nieuws over dit project:

06-2011 - Voortgang Biobankier

Rapporten & Voortgangsrapportages:

De melkveehouder als biobankier

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken