De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Zingevende kas (SIGN)

Verwijzingen:

Het project

Glastuinbouw vindt in toenemende mate plaats op grootschalige terreinen buiten de bebouwde omgeving. De afstand tussen glastuinbouw en samenleving neemt daardoor toe, wat op termijn een risico betekent voor de maatschappelijke verblijfvergunning en een vervreemding van de consument.

Kunnen kassen in de stad de sector weer dichter bij de samenleving brengen én een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de stad? Maatschappelijke bijdragen op het vlak van lokale voedselproductie, ouderenzorg, reïntegratie en duurzaamheidsoplossingen (bijv. thermische schil van gebouw verbeteren). Van kassen buiten de stad naar zingevende kassen in de stad. 
 

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken