De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Regionale en lokale zelfsturing

Verwijzingen:

Het project

De uitdaging was een nieuwe vorm van sturing te ontwikkelen en uit te werken, ook wel aangeduid als ‘de derde weg’.

Op basis van een uitgevoerde analyse en drie hierop gebaseerde rapporten (met als onderwerpen: economische systemen, civil society en voedselketens) zijn drie projecten ontwikkeld, namelijk een tijdbank voor vrijwilligers, alternatieve geldsystemen op lokale schaal en een samenwerkingsverband voor regionale ondernemers. Thans worden pilots voorbereid.

Het project is uitgevoerd in overleg met Agentschap.nl dat, zoals afgesproken, het voortouw zal hebben bij het opzetten en uitvoeren van de pilots. Onze bemoeienis wordt vergaand afgebouwd.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken