De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Tuinen van West Amsterdam

Verwijzingen:

Doel is om tot nieuwe verbindingen te komen tussen stad en platteland voor een gebied van ongeveer 600 ha tussen Amsterdam-West en Halfweg. Uitgangspunt daarbij is de vraag hoe dit gebied maximaal kan bijdragen aan realisering van stedelijke ambities en oplossing van stedelijke problemen.

Daarom is gekozen voor vraagsturing. In de landbouw staat traditioneel aanbodsturing centraal. Dat betekent dat een ondernemer producten en diensten aanbiedt en vervolgens een afzetmarkt zoekt. Binnen dit project daarentegen zijn de ambities en behoeften vanuit de stad uitgangspunt waarbij het de bedoeling is de potenties van de landbouw maximaal te benutten om daarin te voorzien. De vernieuwing zal met name institutioneel van karakter zijn. Het gaat om nieuwe organisatie- en financieringsvormen, zodat uiteindelijk sprake zal zijn van een zelfstandige structuur waarin vormen van stadslandbouw zowel organisatorisch als financieel onafhankelijk van de overheid kunnen functioneren.
In de eerste fase is een nadere studie gemaakt van de stadse vraag en zijn innovatieopgaven benoemd. Aansluitend heeft in Fase 2 een creativiteitsslag plaatsgevonden. Rond vier thema’s (voeding, gezondheid, werkgelegenheid en educatie) zijn vernieuwende ideeën verzameld. Aansluitend heeft een integratiedag plaatsgevonden met als doel thema’s onderling te verbinden en aldus een basis te krijgen voor businesscases.

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken