De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Tijdpunten voor vrijwilligerswerk

Verwijzingen:

Een concept voor onderlinge verrekening van vrijwilligerswerk

Het belang van vrijwilligerswerk kan nauwelijks worden overschat. Zo heeft vergrijzing tot gevolg dat de zorgbehoeften toenemen. Zonder vrijwilligerswerk zou de zorg onbetaalbaar worden en zouden mensen, zeker in kleine plattelandskernen, nog afhankelijker worden van zorg- en welzijnsorganisaties. Tijdpunten is een programma waarin mensen worden beloond voor hun inzet in de samenleving, in het bijzonder het verlenen van zorgtaken. In Tijdpunten vragen en bieden deelnemers hulp en ondersteuning aan elkaar. Elke deelnemer zal zich daarbij zowel als dienstverlener en vrager definiëren. In tegenstelling tot gewoon vrijwilligerswerk of burenhulp, wordt in Tijdpunten elk uur werk beloond. Deze beloning wordt uitgedrukt in punten waarbij elk uur werk een ‘uur’ aan saldo oplevert. Het werken met een beloning betekent niet noodzakelijkerwijs dat de ontvanger (van de zorg) iets verschuldigd is aan de gever; hij kan zijn uren bij een willekeurige deelnemer in het netwerk besteden.

 
Domein:

Domein overzichtspagina

Terug naar de vorige pagina

Contactpersoon

Er zijn geen contactpersonen gevonden voor dit project..

Rapporten & Voortgangsrapportages:

Tijdpunten - onderlinge verrekening van vrijwilligerswerk

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken