De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Regionaal Ondernemen, een nieuwe samenwerkingsvorm

Verwijzingen:

Een nieuwe samenwerkingsvorm tussen ondernemers in een regio

Het concept functioneert als een handelsnetwerk voor MKB ondernemers en hun klanten, waarin (deels) betaald wordt met regio-euro’s. Een regio-euro heeft dezelfde waarde als de euro, maar wordt alleen door de deelnemers geaccepteerd als betaling. Voordelen zijn dat MKB ondernemers klanten weten te werven en te binden, de omzet weten te verhogen, winstvoet en de liquiditeitspositie verbeteren. Vanuit macro-economisch perspectief leiden deze programma’s tot versterking van de regionale economie, behoud van MKB bedrijfsleven, versterking van regionale werkgelegenheid, diversiteit en identiteit.

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken