De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Leisure Investment

Verwijzingen:

Het project

Het blijkt om allerlei redenen voor veel ondernemers lastig om aan extern geld te komen voor de vernieuwingen die nodig zijn om uit de geschetste neerwaartse spiraal te komen. Financiers wijzen op het gebrek aan professioneel ondernemerschap en ondernemers wijzen op het gebrek aan kennis over risico’s bij financiers. Ook speelt het beperkte eigen vermogen een rol, waardoor het percentage vreemde financiering vaak hoog moet zijn. Het bestaande instrumentarium helpt te beperkt. Derhalve is nieuw instrumentarium nodig.

Via een participatiemaatschappij, voorheen ook de werktitel van dit project, stellen ervaren en kapitaalkrachtige ondernemers kennis en geld ter beschikking aan (jonge) collega’s die willen innoveren. In 2011 zijn de mogelijkheden voor het oprichten van een Participatiemaatschappij verkend en zijn mogelijke deelnemers benaderd. In 2012 is gewerkt aan daadwerkelijke realisatie onder de naam Leisure Investments. De introductie stond gepland voor 29 juni 2012, maar door interne perikelen bij de beoogde uitvoerende instelling kon die niet doorgaan. Sinds oktober 2012 wordt gezocht naar een andere uitvoerder. Criteria die daarbij gehanteerd worden zijn professionaliteit maar ook het feit dat de uitvoeringskosten in een goede verhouding moeten staan tot het uiteindelijk te investeren kapitaal. Na de realisatie van Leisure Investments zal Innovatie Agro & Natuur zich vooral beperken tot het monitoren van de ontstane nieuwe situatie. Eind 2013 zal bekeken worden of de participatiemaatschappij inderdaad een adequate oplossing is voor de geschetste problematiek.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.
 
Zie ook de website van STIRR

Partners

 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken