De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

HACCP+

Verwijzingen:

Het project

HACCP-voorschriften en veel (andere) hygiënecodes in de Warenwet zijn afgestemd op relatief grootschalige industriële productieketens. Ze brengen daarmee onbedoeld belemmeringen met zich voor kleinschalig /ambachtelijk werkende producenten. Om te voorkomen dat (product-)veiligheidsvoorschriften ertoe leiden dat kleinschalige productie onmogelijk wordt, kunnen twee oplossingen worden gekozen: streven naar een ontheffing (of naar minder strenge regels), of de gewenste veiligheid op een heel andere manier bereiken. De meest uitdagende oplossing is de tweede: hoe kunnen we komen tot een  'HACCP-Plus'-formule, waarmee een betere veiligheidsgarantie gegeven kan worden die juist erg goed past bij kleinschalige producenten? Een formule die ' beyond HACCP' is, die gebruik maakt van de specifieke kenmerken van kleinschalige producenten - is dat mogelijk?

De opgave bij dit project was te komen tot een veiligheidsbenadering die kleinschalige/ambachtelijke bedrijven betere overlevingskansen biedt, en zelfs groeimogelijkheden en toegang tot nieuwe markten. De volgende aanpak staat ons voor ogen:

  • Het samenstellen van een adviesgroep bestaande uit deskundigen en praktijkmensen en de organisatie van een ronde tafel bijeenkomst naar aanleiding van de eerste rapportage om te kijken of gesignaleerde knelpunten breed worden ervaren, waar weerstanden zitten en waar mogelijke oplossingen te vinden zijn.
  • Een nader onderzoek om te kijken of er aangepaste veiligheidssystematiek mogelijk is, een 'HACCP+', waarmee producenten zich door hoge kwaliteit kunnen onderscheiden van 'mainstream producten', welke stappen daarvoor genomen dienen te worden en of er voorbeelden in omringende landen zijn (België/Duitsland/Engeland) die als voorbeeld kunnen dienen.

Innovatie Agro & Natuur heeft een verkenning laten doen naar de invloed van HACCP-protocollen op het ambachtelijk produceren van voeding. De algemene conclusie van de verkenning was dat er voor deze producenten veel (verschillende) controles op hun productieproces (en producten) zijn, maar dat de regels van de HACCP- protocollen niet onoverkomelijk zijn. De uitkomsten waren aanleiding voor 2 workshops die voor de BioVak 2013 zijn georganiseerd.
Innovatie Agro & Natuur ziet voor zichzelf vooralsnog geen rol meer bij het onderwerp ambachtelijke productie, voedselveiligheid en de relatie tot HACCP. Maar juist wel op het terrein van het transparantie in de keten in relatie tot vertrouwen. Met projecten als ‘Meat Your Own’, ‘Duurzaam zonder logo’s’ en ‘Waardenpas’ werkt Innovatie Agro & Natuur hier reeds aan.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 
Domein: Land- en tuinbouw en agribusiness

Domein overzichtspagina

Terug naar de vorige pagina

Contactpersoon

Er zijn geen contactpersonen gevonden voor dit project..

Nieuws over dit project:

04-2013 - Voedselveiligheid bij ambachtelijk produceren

12-2012 - HACCP en ambachtelijk ondernemen op BioVak2013

06-2011 - HACCP-light

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken