De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Kenniskeuken

Verwijzingen:

Het project

Goede voeding is voor chronisch zieke kinderen nóg belangrijker dan voor andere kinderen, omdat ze door hun aandoening snel een energietekort hebben: ze eten simpelweg te weinig en veel te weinig gevarieerd. Maar dit grote belang van goede voeding vinden we niet terug in het voedingsonderzoek: de 'onderzoeksmassa' rond dit onderwerp is erg klein. Het komt ook niet terug in de gezondheidszorg en het onderwijs: voor professionals en beleidsmakers is voedingszorg geen prioriteit, en is van investering in voedingszorg geen sprake. Illustratief is dat scholen voor langdurig zieke kinderen (LZK-scholen) de zorg voor goede voeding moeten financieren uit eigen of heel andere middelen - ze kunnen geen beroep doen op geoormerkte budgetten. Onder druk van bezuinigingen moet de ene na de andere LZK-school deze voorziening staken. Wég is het effect van goede voeding op de ontwikkelkansen van de kinderen, wég is het kleine beetje kennis en ervaring dat we hebben. Dat moet anders, en dat kan ook.

Innovatie Agro & Natuur heeft daartoe het project de ‘kenniskeuken’ ontwikkeld. De kenniskeuken biedt  effectieve voedingszorg voor chronisch zieke kinderen. Gezondheidswetenschappers werken samen met verpleegkundigen, diëtisten, schoolartsen en specialisten om meer te weten te komen over hoe voeding het leven van chronisch zieke kinderen kan verbeteren. Hoe kennis gemaakt en gedeeld wordt 
Twee LZK-scholen vormen de praktijksituatie, met de leerkrachten, de kinderen en hun ouders als ervaringsdeskundigen.
De kenniskeuken biedt een unieke setting voor praktijkonderzoek en maakt het mogelijk om ervaringskennis vast te leggen en te delen. Om de voedingstoestand van chronisch zieke kinderen te verbeteren en het risico op ondervoeding terug te brengen, zijn gerichte kennisinspanningen noodzakelijk die in de beoogde kenniskeuken beter uitgevoerd kunnen worden dan in andere settings.

In een businessplan is het project en de concrete projectorganisatie nader uitgewerkt. 

In het voorjaar van 2012 is stichting De Kenniskeuken opgericht met als doel om voedingskennis voor chronisch zieke kinderen te ontwikkelen en te verspreiden. Daarnaast kan stichting De Kenniskeuken  een schakel vormen tussen onderzoek, beleid en praktijk. De stichting heeft een onafhankelijk bestuur en voert onderzoeksprojecten uit in samenwerking met onderzoekers, ouders, scholen en voedingskundigen. De praktijkscholen met een eigen maaltijdvoorziening fungeren als praktijk- en expertisecentra. Meer info is te vinden op www.kenniskeuken.nl (onder constructie) of www.facebook.com/dekenniskeuken.

Het project komt voort uit het werk aan Samen Goed Eten.
 

Partners

 

 

 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken