De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Wij Lunchen op School

Verwijzingen:

Het project

Nederland kent nagenoeg geen traditie van georganiseerd eten op de basisschool. In vergelijking met andere landen besteden we in Nederland weinig aandacht en tijd aan eten, evenmin aan het creëren van een prettig eetmoment, zoals rust, tijd, gezamenlijkheid, passende ambiance, et cetera. Bij velen ontbreekt het bewustzijn van waar het eten vandaan komt. Om dit te veranderen, is sleutelen aan gewoontes, dagindelingen, randvoorwaarden creëren, enzovoorts nodig. Dit is een proces van jaren. Wat vraagt om maatwerk en de wil om te investeren in organisatie- en ondersteuningscapaciteit.

Een voorbeeld voor maatwerk is de aanpak Wij Lunchen op School.
De komende jaren wordt met Wij Lunchen op School - kortweg Wij LoS - gestreefd naar een gezondere eetcultuur van de kinderen op school èn thuis. Hiertoe ontwikkelen we een optimaal ondersteuningsaanbod met als doel basisscholen zo veel mogelijk te ondersteunen en te ontzorgen in hun aanpak van lunchvoorzieningen: de Schoollunchbrigade.
Wij LoS is het vervolg op het succesvolle pilot LoS - Lunchen op School - die in schooljaar 2010/2011 op negen basisscholen in Amsterdam werd uitgevoerd. En bouwt voort op de kennis en ervaringen van deze pilot .

Wij lunchen op School komt voort uit ons werk aan Samen Goed Eten.

Partners

 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken