De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Steden van Fruit en Honing

Verwijzingen:

Het project

In  het alledaagse leven van stedelingen - en overigens ook van veel dorpelingen - is voedselproductie nagenoeg geheel afwezig. Het contact met de voedselketen beperkt zich doorgaans tot wat zich in de verkoop en consumptie afspeelt. Wat daaraan voorafgegaan is, voordat voedsel in de winkel of op de markt belandde , onttrekt zich aan het zicht. Dit roept de vraag op welk profijt stedelingen kunnen hebben als voedselproductie zich wél in hun dagelijkse leefomgeving zou voltrekken. En de vervolgvraag is voor Innovatie Agro & Natuur vooral interessant: "Hoe zou dat kunnen?!"

Onder de noemer van Steden van Fruit en Honing werkt Innovatie Agro & Natuur aan twee projecten die zich richten op een specifieke productietak waar zichtbaarheid een onmisbaar kenmerk van is: de fruitteelt. De twee projecten zijn "sportfruit" en " buurtboomgaarden". Sportfruit richt zich op fruitteelt op sportterreinen, buurtgaard op fruitteelt in stedelijke woonwijken. Naast de intrigerende teelttechnische kanten van fruitteelt in dergelijke contexten geldt voor beide vooral een organisatorische opgave: "Wie stellen voldoende belang in onderhoud en beheer, en hoe kunnen die belangen praktisch vormgegeven worden?"

Het project Sportfruit bevindt zich reeds in de pilotfase, en wel op het Amsterdamse sportpark Middenmeer. Voor het project Buurtgaard is een pilot in Zwolle in voorbereiding. 

Partners

 

 

 

 
Domein: Voeding

Domein overzichtspagina

Terug naar de vorige pagina

Contactpersoon

Er zijn geen contactpersonen gevonden voor dit project..

Nieuws over dit project:

03-2011 - De Hongerige Stad is overal

Rapporten & Voortgangsrapportages:

Buurtboomgaarden - Inventarisatie Bomenstichting

Steden van Fruit & Honing

Weblogs:

Verboden vruchten

Steden van Fruit & Honing

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken