De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Ondernemerschap en Innovatie in de bos- en natuursector

Verwijzingen:

Nederland heeft behoefte aan robuuste natuur en breed gedragen natuurverhalen. Naast de verantwoordelijkheden die overheden op diverse niveaus hebben in de voorziening van natuurfuncties voor het algemeen welbevinden van mensen en het voortbestaan van de internationaal overeengekomen biodiversiteit, wordt door diverse partijen gestreefd naar meer eigen initiatief van burgers en bedrijven. Er is nieuwe ruimte nodig om investeringen van particulieren en bedrijven een plaats te geven en de kwetsbare vanzelfsprekendheden in natuur achter ons te laten.

Naast de inzet van nieuwe doelgroepen spelen de huidige natuurbezitters een belangrijke rol bij het versterken van de positie en de benutting van de multifunctionele natuur in Nederland. Probleem daarbij is dat de innovatieve kracht van de natuursector op dit moment nog niet voldoende ontwikkeld lijkt.

Innovatie Agro & Natuur verkent in hoeverre natuurbezitters werken op basis van ondernemerschap en welke factoren de sector belemmeren permanent innovatief te zijn. Hiervoor is het nodig meer grip te krijgen op de manier waarop het systeem van de natuursector in Nederland is gebouwd en aan welke knoppen via nieuw te ontwikkelen concepten gedraaid kan worden. Daarmee ontstaat een verdere professionalisering van de sector, worden vraaggestuurde ketens gevormd en worden nieuwe doelgroepen betrokken bij de ontwikkeling van draagvlak en financiering.
 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken