De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Akkervarken (Kiemkracht)

Verwijzingen:

Het project

De akkerbouwer kan de varkenshouderij wezenlijk veranderen door varkens als vierde “roze” gewas in de akkerbouwrotatie op te nemen. Het Hollands akkervarken gaat uit van openlucht-diervriendelijke dierhouderij, minimale investeringen, tijdelijke varkenshuisvesting en benutten van agrarische reststromen als voer.

Hollands Akkervarken is een varkens viersterren concept waarbij de mensvriendelijke dierhouderij door akkerbouwers met hun velden wordt ingevuld. Het is een transparant varkensconcept waarbij gedurende het varkensmesten, de interactie met omgeving bijvoorbeeld kinderen, scholen en maatschappij maatschappelijke waarden creëert. De varkens worden buiten gehouden in hun natuurlijke omgeving van akker en bosrand. Hiervoor zijn (robuuste) rassen nodig die zowel aangepast zijn aan het buitenleven (regen, wind zon) als aan de schralere voeding. In Nederland zijn er geen oorspronkelijke varkensrassen meer zoals het Hollands Landvarken. De Bonte Bentheimer is geïmporteerd uit Duitsland en is een geschikte kandidaat voor het Hollands Akkervarken. Andere oude varkensrassen worden nog onderzocht.
Het akkervarken eet van de nevenstromen op het akkerbouwbedrijf: oogstresten, oogstsorteer-resten, nevenstromen uit de akkerbouwverwerkende industrie en speciaal geteelde (eiwitrijke) voedergewassen. Daarnaast kan een akkervarken ook gras grazen!!

ak3ak1

 Artist impression tijdelijke huisvesting Hollands Akkervarken (H. Scheele)

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 
Domein: Land- en tuinbouw en agribusiness

Domein overzichtspagina

Terug naar de vorige pagina

Contactpersoon

Er zijn geen contactpersonen gevonden voor dit project..

Nieuws over dit project:

11-2010 - Kiemkracht mag door!

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken