De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Hoeksch Goud (Kiemkracht)

Verwijzingen:

Het project

Van kwantiteit naar kwaliteit, van bulk naar specialty, van anoniem naar herkenbaar. Dat zijn de omslagen die Hoeksch Goud maakt.

De akkerbouw teelt standaardproducten voor industriële verwerking zoals graan voor veevoer, suikerbiet voor suiker en aardappel voor de bevroren frites of aardappelzetmeel. Deze producten kenmerken zich door hun vooraf vastgelegde aanvoereisen voor de industrie, productuniformiteit en anonimiteit. De Nederlandse akkerbouw is voor de consument onherkenbaar geworden.
Ook verdwijnt de marge op producten door standaardisatie van het eindproduct waardoor leveranciers van deze producten onderling uitwisselbaar zijn.

Hoeksch Goud doorbreekt deze impasse door het ontwikkelen van een uniek kwaliteitsproduct dat voor consumenten herkenbaar is en waarvan het een blijk van waardering is als consumenten hiervan kunnen genieten.
Het project Hoeksch Goud wordt door coöperatie Delta Natuurbeheer uitgewerkt in samenwerking met Kiemkracht. De essentie van het project is het ontwikkelen van nieuwe streekeigen producten en services met toegevoegde waarde op basis van de interactie tussen natuur(beheer) en akkerbouw.
Het project “Hoeksch Goud” heeft tot doel het ontwikkelen van nieuwe aardappel- en knolproducten en markten waar natuur(beheer) integraal onderdeel van is.

De Hoeksche Waard is een uniek gebied in de Hollandse Delta waar natuur en akkerbouw elkaar vinden in nabijheid van grootstedelijke agglomeraties.
 

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 
Domein: Land- en tuinbouw en agribusiness

Domein overzichtspagina

Terug naar de vorige pagina

Contactpersoon

Er zijn geen contactpersonen gevonden voor dit project..

Nieuws over dit project:

11-2010 - Kiemkracht mag door!

Rapporten & Voortgangsrapportages:

Hoeksche Rooie

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken