De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Waterkennis-stromen (Kiemkracht)

Verwijzingen:

Het project

Nederland waterland, Nederland bezit veel kennis over water, waterbenutting, waterbescherming, waterstroming en nog veel meer. Ondanks deze kennis en kunde liggen boeren ’s nachts nog wakker van waterproblemen: te veel, te weinig of te zout.

Gesprekken met betrokken boeren, waterschappen, provincies, Deltares (Rijkswaterstaat) en anderen laten zien dat er inderdaad heel veel kennis is maar dat deze kennis moeilijk te delen is vanwege de aard van deze kennis: praktijkkennis tegenover theoretische/wetenschappelijke kennis. De kern van het project waterkennis-stromen is het delen van de praktische kennis van de boer met de meer theoretische (modellen)kennis van de waterschappen en Deltares om daarmee de praktische problemen van de boer op te lossen: te droog, te nat of te zout.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 
Domein: Land- en tuinbouw en agribusiness

Domein overzichtspagina

Terug naar de vorige pagina

Contactpersoon

J.C.M. (Hanny) van Geel

Nieuws over dit project:

11-2010 - Kiemkracht mag door!

Rapporten & Voortgangsrapportages:

Water-Kennis-Akker

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken