De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Waterhouderij: Agrariërs als waterleveranciers (Kiemkracht)

Verwijzingen:

Het project

Het doel van dit project is het streven naar een ‘volledige’ en duurzame zelfvoorziening in water voor de deelnemende partijen en het gebied. Daarnaast wordt de bedrijfseconomische basis van de deelnemers versterkt

Zelfvoorziening zorgt voor besparing, risicobeperkingen en kan op termijn extra inkomsten genereren door het mogelijk maken van andere teelten en het leveren/distribueren van water aan boeren, industrie, natuur of nieuwe agribusiness (diensten, visteelt, waterzuivering, biomassa).
Hierin willen we in Walcheren, West Brabant en Overijssel toewerken naar een realisatie van een vorm van de Waterhouderij. In een Greendeal werken we aan kennisvragen die tijdens de realisatie op ons pad komen. De rijksoverheid zal als tegenprestatie tijd en kennis beschikbaar stellen.
Kiemkracht levert ondersteuning en advies bij het kennisdelingsproces en analyseren en verbeteren van de kennisstromen binnen het project en initieert de doorontwikkeling van het project met andere grensverleggende waterinnovaties.
 

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken