De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Duurzaam zonder logo's

Verwijzingen:

Het project

In de voedselketen ontstaat zo langzamerhand een woud aan keurmerken op het gebied van duurzaamheid. Daar kleven nadelen aan. Keurmerken gaan uit van heersende kennis en zijn in het algemeen nogal rigide.

Zijn de normen eenmaal gehaald dan is er weinig prikkel om nog door te gaan met verduurzamen. Willen we verduurzaming stimuleren, dan moeten we zorgen voor een steeds aanhoudende prikkel om te verbeteren en moeten we de borging anders benaderen. In het project 'Duurzaam zonder logo's' wil Innovatie Agro & Natuur borging via keurmerken vervangen door transparantie in het gehele productieproces. Hiervoor ontwikkelen we samen met ketenpartijen een transparantiemodel. Producenten en andere ketenpartijen laten zien wat ze doen en formuleren ambities die ze willen bereiken. Consumenten vormen hier een mening over en ventileren die bijvoorbeeld via de website van de producent of via social media. Zo wordt controle door keurmerkorganisaties vervangen door peer-to-peer controle van gelijkgestemde consumenten.

In 2013 heeft Innovatienetwerk in samenwerking met Soetman, Streekselecties BV, Deli XL, Vitam catering en NudgeNL het transparantiemodel in de praktijk laten testen. Naar aanleiding van de resultaten van deze test ‘Transparantie in de voedselketen’, is er voldoende grond om het model te gaan uitvoeren in de dagelijkse praktijk. De belangrijkste conclusies waren de opvraagbaarheid van de online informatie en de aantrekkelijkheid van de geboden informatie voor de consument. Het is met name nog een uitdaging om consumenten actief te krijgen en een echte dialoog te laten ontstaan tussen producenten en consumenten over de wijze van produceren.

In navolging op de eerste test wil Innovatie Agro & Natuur daarom een volgende stap zetten en het transparantiemodel gaan toepassen in een concrete casus, namelijk de afzet van regionale producten van het Zuidhollandse eiland Goeree-Overflakkee naar de nieuwe Markthal in het centrum van Rotterdam. Deze pilot zal in 2014 en 2015 plaatsvinden.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken