De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Nieuwe oude gewassen (Kiemkracht)

Verwijzingen:

De gewaskeuze van de moderne akkerbouwer is gebaseerd op wat hier van oorsprong groeide, wat kolonisten hebben meegebracht uit tropisch hooggebergte en wat moderne zaadfirma’s voor ons belangrijk vinden. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een zeer beperkt aantal soorten die we kunnen verbouwen.

(Her)introductie van oude nieuwe rassen en soorten verhoogt de biodiversiteit, de keuzemogelijkheden van de consument en biedt landbouwers de mogelijkheid uit de tredmolen van steeds goedkoper wordende bulkproductie te stappen. Botanical Explorers heeft een verkenning gemaakt van tien veelbelovende soorten voor de Noordwest-Europese agro-ecozone. Oca (Oxalis tuberosa) is een zeer veelbelovende soort. Deze knol is circa 50 jaar geleden in Nieuw Zeeland geïntroduceerd vanuit de Andes en heeft daar nu reeds de naam New Zealand Yam. In 2012 zijn er een 20-tal oca rassen in Nederland geïntroduceerd die nu verder gebruikt gaan worden voor kruisingen. Deze Oca rassen zijn “geadopteerd” door een groep ondernemers die hiermee nieuwe Oca rassen willen ontwikkelen. Dit concept zal in 2013 afgerond worden.

.oca

 

 

 

 

 
Domein: Land- en tuinbouw en agribusiness

Domein overzichtspagina

Terug naar de vorige pagina

Contactpersoon

Er zijn geen contactpersonen gevonden voor dit project..

Rapporten & Voortgangsrapportages:

Ten promising crops for Western and Northern Europe

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken