De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Topsector(en)

Verwijzingen:

Het project

Het project Aardbeienrijk en Rozenhof is onderdeel van een breder traject waarin verkend wordt of er productieve combinaties gelegd kunnen worden tussen de gastvrijheidssector en topsectoren. Daartoe voert Haskoning momenteel een verkenning uit, waarbij ook gekeken wordt hoe de rol van kennis versterkt kan worden. De voorlopige conclusie is dat de gastvrijheidssector een Innovatie Road Map moet opstellen “als ware zij een topsector”. Daar zal in 2013 aan gewerkt worden, samen met de koepelorganisatie in de toerisme-branche, Gastvrij Nederland.
 

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Zie ook de website van STIRR.

Partners

 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken