De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Malegenootschappen

Verwijzingen:

Het project

In dit project wordt gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe malegenootschappen, waarin burgers daadwerkelijk inspraak krijgen in het beheer van natuurgebieden van terreinbeheerders en daar ook substantieel aan bijdragen, in de vorm van meebetalen en/of beheerwerkzaamheden uitvoeren.

Locaties waar een malebosorganisatie vormgegeven zou kunnen worden worden in 2013 ingericht volgens het gedachtegoed van malegenootschappen. De
resultaten uit de drie pilotprojecten zullen door Innovatie Agro & Natuur in 2014 worden geëvalueerd. Ambitie is om dan een olievlek te creëren, die grondeigenaren in staat stelt natuur mede door burgers te laten financieren en die burgers in staat stelt daadwerkelijk invloed uit te oefenen op de doelen en beheersmaatregelen.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken