De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Het Ei en de Kip

Verwijzingen:

De huidige anonimiteit in voedselketens leidt tot afnemend vertrouwen bij consumenten en lage prijzen voor producenten. Het vergroten van transparantie door consumenten inzicht te geven in de herkomst van hun voedsel kan dit mechanisme doorbreken. In de eiersector zijn de voorwaarden hiervoor aanwezig, aangezien elk ei is voorzien van een code om in geval van calamiteiten het productiebedrijf te kunnen opsporen. Het project "Het ei en de Kip" biedt de consument de mogelijkheid om deze codes in te typen en zo informatie te krijgen over het productiesysteem en het specifieke bedrijf waarvan de eieren afkomstig zijn. Als de eieren niet traceerbaar zijn, kunnen consumenten via de website tweets aan supermarkten sturen. Het is de bedoeling supermarkten zodanig onder druk te zetten dat ze alleen nog eieren verkopen van bedrijven waarvan de gegevens bekend zijn. Op deze wijze willen we bijdragen aan de verschuiving van de marktmacht van de supermarkt naar de consument, in de verwachting dat dit zal leiden tot een grotere ruimte voor boeren om te ondernemen en een eerlijker prijs.

"Het Ei en de Kip" maakt deel uit van het concept Meat Your Own.

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken