De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

UiterWaardenRecreatie

Verwijzingen:

Het project

De grote rivieren trekken jaarlijks honderdduizenden recreanten. De ruimte om hen gastvrij te ontvangen staat echter onder druk; zowel de fysieke ruimte in de uiterwaarden als de ontwikkelruimte om mee te groeien met de tijd.

Met het project UiterWaardenRecreatie bieden wij een toekomstbestendige aanpak waarbij de opbrengsten van het toerisme groeien, de natuur erop vooruit gaat en er extra ruimte komt voor waterstandsverlaging, een opgave die nu én straks zeer actueel is.

De uitdaging is om rendabele, aantrekkelijke dagrecreatie in de uiterwaarden te realiseren met een toename van de waterveiligheid en ontwikkeling van natuur.
De drie pijlers van UiterWaardenRecreatie zijn:

  • Recreatie: Verbeteren dagrecreatieaanbod door hoogwaterproof aangelegde permanente voorzieningen die ook zorgen voor een duurzaam haalbare exploitatie;
  • Water: Extra ruimte voor waterstandsverlaging voor huidige en toekomstige opgaven (Beleidslijn Grote rivieren, National Deltaprogramma; Stroomlijn) door de uiterwaarden in de directe omgeving van de bebouwing extra af te graven;
  • Natuur: Ruimtelijk hoogwaardige inrichting (Natuurproof, liefst met een plus) en doelmatig beheer op  uiterwaardniveau, met oog voor educatie en bewustwording.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.
 
Zie ook de website van STIRR

Partners

 

 

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken