De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

ZERO-stal

Verwijzingen:

Het project

De veehouderij werkt met huisvestingssystemen die gebaseerd zijn op het beperken van emissies van bepaalde stoffen, waarvan de emissiegrenzen zijn vastgelegd in wetgeving. Het gaat dan (hoofdzakelijk) over ammoniak, geur en fijn stof. Het overgrote deel van deze systemen gebruikt ‘end of pipe’ technologie om emissies uit de uittredende lucht te reduceren. Meest gebruikte principe zijn luchtwassystemen. Deze systemen doen niets aan het binnenklimaat voor dieren en arbeidsomstandigheden voor de veehouder. Daarnaast zijn deze systemen niet ontwikkeld om schadelijke ziekteverwekkers, zoals entero’s en zoönosen, uit de uittredende lucht te verwijderen. Gezien de ervaringen met o.a. Q-koorts uit het recente verleden, dat er een directe relatie kan bestaan tussen veehouderij en de gezondheid van mensen in de omgeving, is er een toenemende aandacht voor deze problematiek. Het is noodzakelijk om hier passende oplossingen voor te ontwikkelen.

Het doel van dit project is de ontwikkeling, realisatie en demonstratie van een innovatief veehouderijsysteem, de ZERO-stal. ZERO staat voor
- Zonder emissies en antibiotica
- Energieneutraal
- Recycling van reststromen
- Optimaal stalklimaat

Dit betekent concreet:
 • Emissieloze veehouderij
Tot nul terugbrengen van uitstoot van ammoniak, geur, fijn stof en ziekteverwekkers.
• Optimaliseren energiebalans van de veehouderij zodat deze minimaal energieneutraal wordt door het inzetten van technologie met hoger energierendement, besparingen en duurzame energietoepassingen.
• Recyclen van door het systeem gegenereerde producten, zoals ammoniak, fijn stof en digestaat.
• Een binnenklimaat dat aantoonbaar gezonder is voor dier en veehouder.
Zuivering van ingaande ventilatielucht en lucht aanwezig in de stal zorgt naast betere arbeidsomstandigheden ook voor betere productieresultaten.
• Geen antibioticagebruik, door een beter binnenklimaat en een lagere infectiedruk.
• Toepassing van grensverleggende technologie uit andere bedrijfstakken. Het gaat dan vooral om ontstoffings- en ontsmettingstechnieken uit de chipindustrie: UV, ozon, positieve ionisatie, filtratie, brandstofcel (SOFC).

Een huisvestingssysteem met een grote impact op het gebied van milieu, economie en maatschappelijke acceptatie, waarbij een goed werkend systeem zorgt voor een positief (financieel) resultaat. Daardoor is minder overheidsbemoeienis, zoals handhaving, noodzakelijk. Het systeem is toepasbaar in alle intensieve veehouderijsectoren en in bestaande en nieuwe huisvestingssystemen.
Het is een modulair systeem dat daardoor ook goed toepasbaar is in bestaande huisvestingssystemen. Het systeem moet door de maatschappij gedragen worden. Daarom zoeken wij bewust de samenwerking met maatschappelijk georiënteerde stakeholders.
Op basis van dit systeem kan gefundeerd beleid ontwikkeld worden. Het project levert informatie, die relevant is voor op te stellen wetgeving met betrekking tot dit thema.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 
Domein: Land- en tuinbouw en agribusiness

Domein overzichtspagina

Terug naar de vorige pagina

Contactpersoon

Dr.ir. J.G. (Jan) de Wilt

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken