De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

iGreen (SIGN)

Verwijzingen:

Het project

Onvriendelijk straatbeeld
De huidige maskers tegen luchtvervuiling bedekken het gezicht en bemoeilijken het ademen. Bovendien doen sommige nog steeds denken aan angstige onveilige oorlogstijden. In diverse steden neemt het gebruik van (onooglijke) maskers toe, wat het straatbeeld onvriendelijk maakt. We zien dit project dan ook als een kans om het straatbeeld te verbeteren (sociale gezondheid). Naast de zuiverende werking, zoeken we dus naar een kunstzinnig en esthetisch ontwerp.

Inspiratie uit de flora
Het is bewezen dat planten lucht reinigen (zie voor diverse wetenschappelijke referenties www.intogreen.nl). Het reinigen gebeurt met name in het wortelgebied, en verder houden bladeren fijn stof vast dat van de bladeren afspoelt na een regenbui. Tijdens smogperiodes kan filtering door planten voor schone lucht zorgen. Dat is bijzonder effectief als de lucht door het substraat van de planten heen wordt geblazen: het metabolisme bij de wortels absorbeert ook de vluchtige stoffen, die een normaal luchtvervuilingsmasker niet kan afvangen.

Fraaie luchtzuiveringsunits
De uitdaging is om fraaie, draagbare luchtzuiveringsunits te maken die het gezicht niet verbergen maar juist tonen. Door verse schone lucht voor het gezicht te blazen, is het prettig ademen en treedt er geen condensvorming op. 

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 
 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken