De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Eeticons

Verwijzingen:

Het project

Eeticons biedt een alternatief voor de informatie op de achterzijde van levensmiddelenverpakkingen. Deze is vaak moeilijk te begrijpen of slecht leesbaar. Door makkelijk herkenbare iconen op de verpakking te plaatsen, kunnen consumenten in één oogopslag zien wat ze in huis halen. Innovatie Agro & Natuur heeft zich voor het project Eeticons laten inspireren door een systeem dat al jaren met succes wordt toegepast in China. In dit uitgestrekte land beheerst lang niet iedereen Mandarijn. Met het toepassen van eenvoudige iconen is het China gelukt om de meeste mensen op een aansprekende en simpele manier te informeren over voeding. Nu spreken de meesten van ons goed Nederlands, maar zijn er waarschijnlijk weinig die een gemiddelde levensmiddelenverpakking begrijpen. Denk hierbij aan woorden als ‘maltodextrine’, ‘antioxidanten’, diverse E-getallen, enzovoort. Om deze ‘taal’ goed te begrijpen is vaak meer nodig dan wat basiskennis. Vaak is een grondige kennis vereist van scheikunde, biologie of natuurkunde om écht te begrijpen wat er nu eigenlijk op al die verpakkingen staat. Om de consument hierin beter van dienst te zijn, ontwikkelt Innovatie Agro & Natuur een systeem van makkelijk herkenbare plaatjes. Via deze afbeeldingen kan op eenvoudige wijze relevante informatie over voeding worden gecommuniceerd. Denk hierbij aan calorische waarde, de manier van produceren, de aanwezigheid van allergenen, enzovoort. Daarom is ook gekozen voor het woord ‘Eeticon’, een samentrekking van de woorden ‘eten’ en ‘emoticons’. Deze laatste staan ook wel bekend als smileys: ronde, vaak gele gezichtjes, die een gemoedstoestand weergeven zoals lachen, huilen of boosheid.

In het zoeken naar een opening voor het creëren van een omslag in de wijze van informatievoorziening op verpakkingen is er eerst voor gekozen om jongeren te confronteren met enerzijds het verschil tussen de fysieke inhoud van een verpakking (de chemische en fysische samenstelling van het product) en de invloed daarvan op het lichaam en anderzijds de informatie die op de verpakking staat. Door toepassing van een alternatief systeem van informatievoorziening (Eeticons) worden de jongeren uitgedaagd om de geloofwaardigheid van de huidige informatievoorziening kritisch te bezien of beter te begrijpen hoe zij de informatie moeten lezen. Daarmee is een lijn gekozen die zich primair richt op het onderwijs en op bewustwording van jongeren. In deze benadering worden de Eeticons vervolmaakt als informatiedragers. Daar ligt dan ook de koppeling met het project “Debatteren met stickers”, een project dat eveneens informatievoorziening en bewustwording van jongeren centraal stelt. De aanpak is echter erg verschillend in die zin dat bij het debatteren aan de jongeren wordt gevraagd vanuit hun al reeds bestaande kennis commentaar te geven op producten die zij als onnodig of ongewenst zien. Het is mogelijk dat op termijn beide projecten worden verenigd.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken