De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Gezondheid zonder grenzen

Verwijzingen:

Het project

In de huidige samenleving ervaren veel mensen dat ze de regie over hun eigen gezondheid kwijt zijn: het zijn vaak de professionals in de gezondheidszorg die bepalen óf we ziek zijn en wát er aan gedaan kan worden. Gezondheid is steeds meer los komen te staan van wat mensen zelf weten, voelen en ervaren. Gezondheid zonder grenzen wil dit doorbreken en toepassingen ontwikkelen waarmee mensen de regie over hun gezondheid weer in eigen hand kunnen nemen.

Er zijn belangrijke raakvlakken tussen gezondheid en het werkveld van Innovatie Agro & Natuur: voeding, landbouw, platteland, natuur en groen. Gezondheid betekent niet alleen een gezond lichaam, maar ook een gezonde geest. Je prettig voelen in je lichaam en je omgeving.
De positieve gezondheidseffecten van het eten van goede voeding en ook van het verblijven in de natuur worden algemeen erkend en wetenschappelijk onderbouwd.
In de eerste, explorerende, fase is een breed palet aan mogelijke benaderingen van het onderwerp naar voren gekomen. Van de gesprekken die hiervoor gevoerd zijn is een publicatie gemaakt.

Op dit moment wordt binnen het thema Gezonde Samenleving verder gewerkt aan de ontwikkeling van concrete toepassingen om mensen weer grip op hun gezondheid te geven.

Een spin-off van dit programma gaat verder onder de naam "Nabij Groen".

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken