De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Smaaknet

Verwijzingen:

Het project

Ongezonde voeding, overgewicht, weinig tijd nemen voor de maaltijd, te weinig bewegen, ongezonde calorieën steeds goedkoper, overal snacks te koop – allemaal kenmerken van een niet echt gezonde levensstijl. Om het tij te keren proberen we vaak verkeerd gedrag te ontmoedigen of te bestraffen. Maar de echte uitdaging is het aantrekkelijk maken van ander gedrag, van andere leefstijlen, en andere leefomgevingen. Niet door te waarschuwen voor de gevaren van het ongezonde, maar door het verleiden tot de verlokkingen van het gezonde. 

We weten dat we dan veel zullen moeten veranderen. Leefstijl, woon- en werkomgeving, school, informatie, landbouw, de voedingsindustrie. En dat zal op een aantrekkelijke manier moeten gebeuren die tegelijk economisch rendabel is. Een grote uitdaging.

Een aanpak die kansen biedt is het leren waarderen van smaak. In die aanpak is smaak de verbindende schakel tussen gedrag, beleving en omgeving. Door te genieten van wat een smaakvol product ons biedt. En door de waarde te ontdekken van de vele variaties in smaak; het begin van het eind van een smakeloos en kleurloos bestaan. Zou zoiets als een netwerk van mensen die werken aan de rijke smaak van onze dagelijkse voeding iets teweeg kunnen brengen? Kunnen zij het besef van de waarden van smaak doen doordringen in brede lagen van onze samenleving? Wat is er voor nodig om zo’n ‘smaaknet’ succesvol te doen zijn? En wat is dan het beoogde gevolg? Smaaknet zou een beweging kunnen zijn die zich inzet voor het leren waarderen van smaak én voor het vergroten van de diversiteit aan smaak in het aanbod van voedingsmiddelen. Zodat smaak gaat fungeren als leidraad bij het vinden van een aantrekkelijke gezonde levensstijl. En daarmee zou Smaaknet ook kunnen bijdragen aan het creëren van een economisch aantrekkelijke en smakelijke marktformule.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 
Domein: Voeding

Domein overzichtspagina

Terug naar de vorige pagina

Contactpersoon

Er zijn geen contactpersonen gevonden voor dit project..

Nieuws over dit project:

09-2007 - Speurtocht naar smaak in de voedselketen

Rapporten & Voortgangsrapportages:

Smaak in de keten

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken