De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Nieuwe Dorpen

Verwijzingen:

Het project

Centraal in dit robuuste project staat de overgang van denken dat bouwen/wonen in het landelijk gebied slecht is voor het landelijk gebied, naar denken dat bouwen/wonen juist de kwaliteit van het landelijk gebied in brede zin kan verhogen. Met kwaliteit worden zowel economische, sociale als fysieke aspecten bedoeld.

Het denken dat bouwen/wonen in het landelijk gebied positief kan zijn, is op zich niet nieuw, want het zit ook al verscholen in bijvoorbeeld het gedachtengoed van landgoederen. In dit soort rood-voor-groendenken draait het echter maar om twee van de drie G’s: Geld en Groen. Wat ontbreekt is de derde G, van Geluk. De aandacht voor deze derde G is echt nieuw aan Nieuwe Dorpen en komt tot uitdrukking in het feit dat het gaat om het ontwikkelen van sociale gemeenschappen die in principe voor alle bevolkingsgroepen (rijk én arm, wit én zwart, etc.) toegankelijk zijn.

Het denken dat bouwen/wonen in het landelijk gebied positief kan zijn is op zich niet nieuw, want het zit ook al verscholen in bijvoorbeeld het gedachtegoed van land­goe­deren.

Actualiteiten

Inzet op het algemene project Nieuwe Dorpen wordt afgesloten. We zetten in op bijzondere varianten ervan, namelijk Nieuwe Marken en Waterwoonterpen (voorheen Duinwonen).

Partners

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken