De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Zandgenoten

Verwijzingen:

Het project

Centraal in dit robuuste project staat de gedachte dat zandwinning niet louter vanuit zandwin-belang moet worden ondernomen, maar een afgeleide hoort te zijn van bredere maatschappelijke doelen waarvan besloten is dat die gerealiseerd dienen te worden.

Twee situaties zijn te onderscheiden:

  • Een maatschappelijk doel gericht op het tegengaan van verrommeling in de nabijheid van de stad;
  • Een maatschappelijk doel gericht op het realiseren van bijzondere natuur en landschap.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken