De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Nieuwe Rivieren

Verwijzingen:

Het project

Door de aanleg van Nieuwe Rivieren is er een hoop ‘winst’ te boeken. De winst heeft betrekking op onder andere extra ruimte voor recreatie, wonen aan het water, natuur en klei-, grind- of zandwinning.

Daarnaast kunnen Nieuwe Rivieren dienen als ruggegraat voor ruimtelijke ontwikkeling. In veel gevallen kunnen Nieuwe Rivieren ook bijdragen aan de rivierveiligheid door het vergroten van de afvoer- en bergingscapaciteit.
De verandering in denken die aan dit robuuste project ten grondslag ligt, is dat water (en dus ook rivieren) niet iets is waarover je moet spreken in termen van bedreigingen, maar dat water iets is waar je in essentie veel plezier aan kunt beleven.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken