De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Recreatie

Verwijzingen:

Het project

De recreatiesector is economisch van groot belang en heeft ook een significante invloed op de kwaliteit van de leefomgeving.

Tegelijkertijd is versterking van de sector hard nodig om de toenemende en vooral veranderende vraag naar recreatie op een duurzame wijze te kunnen verzorgen.
Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen en realiseren van grensverleggende vernieuwingen. Omdat een innovatie-infrastructuur totaal ontbreekt, zijn de activiteiten vooralsnog vooral gericht op het ontwikkelen van een door ondernemers uit de sector recreatie aangestuurd InnovatieProgramma Recreatie en Ruimte, waarin recreatie die omgevingskwaliteit stimuleert centraal staat. Dit in tegen-stelling tot de huidige situatie, waarin recreatie omgevingskwaliteit vooral consumeert.

Dit project is voortgezet via de oprichting van de Stichting Innovatie Recreatie & Ruimte (STIRR).

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom. 

Partners

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken