De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Rieteconomie

Verwijzingen:

Het project

Doel is het ontwikkelen van een economisch, (water)technisch, landschappelijk en recreatief verantwoorde economische basis voor natte gebieden. Dit is tevens een oplossing voor de heersende problemen in de veenweidegebieden.
Kern van de oplossing is de teelt van biomassa (riet, maar wellicht ook grienden en wilgen) die zowel een functie heeft in het kader van waterbeheer (waterberging, anti-verdroging, maar ook waterzuivering) als in de productie van energie (biobased economy). Het draagt – afhankelijk van de situatie – ook bij aan natuurontwikkeling en recreatie. Het moet  zorgen voor een nieuw en duurzaam economisch fundament. Kortom: een nieuwe vorm van landbouw in natte gebieden. Bovendien wordt door de rietteelt de bodemdaling in de veengebieden tegengegaan.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken