De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Singelgolf

Verwijzingen:

Het project

Het project beoogt een golfbaan (of cluster van golfbanen) te ontwikkelen, die als een lint door het landschap loopt, over de grond van meerdere agrariërs. De boeren blijven er boeren, maar nu met een stevige structurele economische basis via de koppeling aan een krachtige economische functie: golf. En de golfers krijgen landschappelijk aantrekkelijkere en gevarieerdere golfbanen.

Het gaat om nieuwe organisatie- en financieringsmodellen, een andere inpassing in het landschap (mogelijk bij clusters van banen leidend tot geheel nieuwe gebiedsontwikkeling), het doorbreken van het isolement van golf door een combinatie met andere functies (variërend van recreatie tot zorg) en het toegankelijk maken van het agrarisch landschap.

Het project zorgt daarmee voor de volgende winst:

  • Verbetering en verbreding van de economische basis van agrarische bedrijven;
  • Een goed toegankelijk agrarisch landschap voor ‘groene recreatie’;
  • Golfbanen die in harmonie zijn met hun omgeving in plaats van dat ze enclaves vormen;
  • Een eerlijkere verdeling van lusten en lasten van de grondtransacties in verband met de aanleg van de golfbaan;
  • Mooiere golfbanen.

Nadere besluitvorming op basis van resultaten heeft geleid tot een volgende stap waarin gezocht zal worden naar een geïnteresseerde ondernemer om de verdere uitwerking mee op te pakken. Vooralsnog is deze ondernemer niet gevonden.

Actualiteiten

Voor recente ontwikkelingen zie 'Nieuws over dit project' in de rechterkolom.

Partners

 

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken